หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่1/2562
09 ม.ค. 2562
1392
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
09 ม.ค. 2562
237
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC)
09 ม.ค. 2562
1041
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
03 ม.ค. 2562
344
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและถวายสักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
28 ธ.ค. 2561
278
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
28 ธ.ค. 2561
410
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จ.อุบลฯ เยี่ยมผู้ประกันตน
28 ธ.ค. 2561
737
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาล จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ธ.ค. 2561
183
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรม “อุบลราชธานีสะอาด รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”
24 ธ.ค. 2561
224
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
24 ธ.ค. 2561
244
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “พัฒนาเครือข่ายอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทศวรรษที่ 20”
21 ธ.ค. 2561
220
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจากโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2562 รุ่นที่ 2
20 ธ.ค. 2561
174
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ
20 ธ.ค. 2561
179
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สระบุรี และรพ.พิจิตร
20 ธ.ค. 2561
283
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan
19 ธ.ค. 2561
183
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 10 อุบลราชธานี
18 ธ.ค. 2561
277
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ บริการตรวจโรคทั่วไป ตามนโยบายรัฐบาล
17 ธ.ค. 2561
175
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 10/2561 และประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOPH Zero Tolerance)
12 ธ.ค. 2561
262
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan
12 ธ.ค. 2561
284
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงาน Sunpasit Party Night 2018
11 ธ.ค. 2561
317
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2561
09 ธ.ค. 2561
417
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
07 ธ.ค. 2561
204
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561
05 ธ.ค. 2561
220
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
05 ธ.ค. 2561
222
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเสื้อยิดพระราชทาน "BIKE อุ่นไอรัก"
03 ธ.ค. 2561
231
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงานระบบบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
03 ธ.ค. 2561
304
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาล
03 ธ.ค. 2561
314
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Scalp & Maxillofacial Injuly”
03 ธ.ค. 2561
214
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
29 พ.ย. 2561
253
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan
28 พ.ย. 2561
210
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วม พิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน
23 พ.ย. 2561
194
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10
22 พ.ย. 2561
257
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาคครั้งที่ 13
16 พ.ย. 2561
374
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจรครั้งที่ 4
16 พ.ย. 2561
241
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง วันที่ 3 ของจังหวัดอุบลฯ
15 พ.ย. 2561
242
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีมอบคฑาหมอชวนวิ่ง
15 พ.ย. 2561
178
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝน ประจำปี 2561
14 พ.ย. 2561
168
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2561
14 พ.ย. 2561
348
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการกายภาพบำบัด
14 พ.ย. 2561
264
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะเยี่ยมสำรวจเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลีนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
12 พ.ย. 2561
222
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันรำลึกแห่งความดี ประจำปี 2561
12 พ.ย. 2561
170
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง)
10 พ.ย. 2561
197
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานการรับรองคุณภาพ(Hospital Accreditation)
08 พ.ย. 2561
216
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริการ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561
07 พ.ย. 2561
140
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2561
07 พ.ย. 2561
175
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า
06 พ.ย. 2561
176
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเขตสุขภาพที่ 10
05 พ.ย. 2561
223
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบรูปหล่อ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
07 พ.ย. 2561
172
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะครูนักเรียนศึกษาดูงานตามโครงการ “สู่โลกกว้างทางเลือกแห่งอนาคต”
02 พ.ย. 2561
165
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมอชวนวิ่ง ครบรอบ 50 ปี แพทยสภา
01 พ.ย. 2561
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด