หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่1/2562
09 ม.ค. 2562
1594
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
09 ม.ค. 2562
534
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC)
09 ม.ค. 2562
1308
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
03 ม.ค. 2562
437
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและถวายสักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
28 ธ.ค. 2561
414
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
28 ธ.ค. 2561
784
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จ.อุบลฯ เยี่ยมผู้ประกันตน
28 ธ.ค. 2561
1113
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาล จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ธ.ค. 2561
306
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรม “อุบลราชธานีสะอาด รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”
24 ธ.ค. 2561
314
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
24 ธ.ค. 2561
377
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “พัฒนาเครือข่ายอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทศวรรษที่ 20”
21 ธ.ค. 2561
550
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจากโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2562 รุ่นที่ 2
20 ธ.ค. 2561
262
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ
20 ธ.ค. 2561
273
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สระบุรี และรพ.พิจิตร
20 ธ.ค. 2561
573
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan
19 ธ.ค. 2561
407
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 10 อุบลราชธานี
18 ธ.ค. 2561
388
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ บริการตรวจโรคทั่วไป ตามนโยบายรัฐบาล
17 ธ.ค. 2561
269
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 10/2561 และประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOPH Zero Tolerance)
12 ธ.ค. 2561
383
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan
12 ธ.ค. 2561
653
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงาน Sunpasit Party Night 2018
11 ธ.ค. 2561
400
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2561
09 ธ.ค. 2561
643
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
07 ธ.ค. 2561
297
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561
05 ธ.ค. 2561
307
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
05 ธ.ค. 2561
317
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเสื้อยิดพระราชทาน "BIKE อุ่นไอรัก"
03 ธ.ค. 2561
339
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงานระบบบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
03 ธ.ค. 2561
701
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาล
03 ธ.ค. 2561
739
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Scalp & Maxillofacial Injuly”
03 ธ.ค. 2561
352
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
29 พ.ย. 2561
519
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan
28 พ.ย. 2561
344
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วม พิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน
23 พ.ย. 2561
291
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10
22 พ.ย. 2561
349
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาคครั้งที่ 13
16 พ.ย. 2561
946
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจรครั้งที่ 4
16 พ.ย. 2561
829
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง วันที่ 3 ของจังหวัดอุบลฯ
15 พ.ย. 2561
434
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีมอบคฑาหมอชวนวิ่ง
15 พ.ย. 2561
270
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝน ประจำปี 2561
14 พ.ย. 2561
269
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2561
14 พ.ย. 2561
831
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการกายภาพบำบัด
14 พ.ย. 2561
709
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะเยี่ยมสำรวจเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลีนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
12 พ.ย. 2561
313
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันรำลึกแห่งความดี ประจำปี 2561
12 พ.ย. 2561
266
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง)
10 พ.ย. 2561
301
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานการรับรองคุณภาพ(Hospital Accreditation)
08 พ.ย. 2561
323
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริการ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561
07 พ.ย. 2561
533
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2561
07 พ.ย. 2561
278
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า
06 พ.ย. 2561
268
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเขตสุขภาพที่ 10
05 พ.ย. 2561
316
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบรูปหล่อ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
07 พ.ย. 2561
261
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะครูนักเรียนศึกษาดูงานตามโครงการ “สู่โลกกว้างทางเลือกแห่งอนาคต”
02 พ.ย. 2561
261
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมอชวนวิ่ง ครบรอบ 50 ปี แพทยสภา
01 พ.ย. 2561
247
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด