ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
                        โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นห่วงประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันและมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนและกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก  จากการจราจรที่คับคั่งและการเฉลิมฉลองที่มีการดื่มสุราเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยได้ประชุมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการวางแผนการทำงานให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยในการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว มีการบูรณาการหอผู้ป่วยและ ICU ต่างๆเข้ารองรับสถานการณ์ร่วมกัน พร้อมทั้งจัดระบบดูแลความปลอดภัยได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการขึ้นปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่                         นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้โดยเฉพาะช่วง 7 วันอันตราย คือระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 ได้จัด แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยปฐมพยาบาล และรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ประสานเครือข่ายองค์กรมูลนิธิอาสาสมัครนำส่งผู้ป่วยให้มีการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีก่อนนำส่งสถานบริการทางการแพทย์ สำหรับสถิติผู้เข้ารับบริการการรักษาด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบว่า  ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินจำนวน 1,732 ราย  โดยเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกประเภท 490 ราย  มีผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 55 ของผู้ป่วยอุบัติเหตุ และคิดเป็นผู้ป่วยที่มาห้องตรวจ ER ร้อยละ 15.5 ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ จึงขอแนะนำให้ระมัดระวัง หากประสงค์ท่องเที่ยวหรือเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้หลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมา และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และหากประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุ โปรดแจ้งสายตรงกู้ชีพสรรพสิทธิ์ 045-263043 หรือสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง  ข่าว / ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ                         

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด