รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า
วันนี้ (6พ.ย.61) เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้า กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์      ผู้กล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 65 ในการก่อตั้ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึก สดุดีวีรกรรมตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ด้วย ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ลักษะณะวดี สุพรหม

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด