ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10
        วานนี้(21 พ.ย.61) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยในชั้น 9 รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้ อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10        รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด., ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ, ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสุขภาพที่ 10   ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ เขตสุขภาพที่ 10

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด