หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมประจำเดือนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จ.อุบลฯ
01 พ.ย. 2561
326
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมผู้บริหารพบบุคลากรโรงพยาบาลฯ
01 พ.ย. 2561
257
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมสัปดาห์แพทย์แผนไทย 2561
30 ต.ค. 2561
373
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมปะชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561
29 ต.ค. 2561
399
คณะผู้บริหารรพ.ฯ ร่วมประชุมหารือ/ทบทวนกำหนดพื้นที่ ทบ. เพื่อเตรียมสนับสนุน รพ.สรรพสิทธิประสงค์
25 ต.ค. 2561
264
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AIDS update 2018และ การให้บริการ HIV/AIDS ที่มีภาวะตับอักเสบร่วมด้วย
25 ต.ค. 2561
233
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช
24 ต.ค. 2561
193
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
21 ต.ค. 2561
683
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมราชฑัณฑ์
19 ต.ค. 2561
226
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เดินทางไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบ
18 ต.ค. 2561
622
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมณรงค์วันล้างมือโลก 2561
18 ต.ค. 2561
310
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10
18 ต.ค. 2561
209
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 ต.ค. 2561
243
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
11 ต.ค. 2561
336
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนที่ 13 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ เสถียรพงษ์ มณีขาว)
11 ต.ค. 2561
331
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดการตีตรา
11 ต.ค. 2561
223
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ถวายสักการะคณะสงฆ์ จ.อุบลฯ
11 ต.ค. 2561
535
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนที่ 13
11 ต.ค. 2561
666
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าพบและรายงานตัวเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผอ.รพ.กับ ผวจ.อบ.
08 ต.ค. 2561
1287
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่8/2561
05 ต.ค. 2561
280
ภาพชุดที่ 2 ราตรีศรีสรรพสิทธิ์ คือรักและผูกพัน 2561
04 ต.ค. 2561
249
ภาพชุดที่ 1 ราตรีศรีสรรพสิทธิ์ คือรักและผูกพัน 2561
04 ต.ค. 2561
243
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รณรงค์ใช้ถุงผ้า รับยา รักษาสิ่งแวดล้อม
01 ต.ค. 2561
270
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
01 ต.ค. 2561
309
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 6
26 ก.ย. 2561
820
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
24 ก.ย. 2561
279
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมสัมมนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
21 ก.ย. 2561
246
ผอ.รพ.เข้าร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10
21 ก.ย. 2561
267
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบใบประกาศประกาศนโยบายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย
17 ก.ย. 2561
428
รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดประชุมวิชาการ ให้ความรู้หลักการดูแลตนเองหลังปลูกถ่ายไต
17 ก.ย. 2561
256
ชมรมจริยธรรมจัดกิจกรรมตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมปี2561
11 ก.ย. 2561
231
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
11 ก.ย. 2561
245
ก.ภารกิจด้านการพยาบาล รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดนำเสนอผลงานทางวิชาการ Healthy Workplaces Green & Clean Hospital
11 ก.ย. 2561
229
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และ นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยเมโอ
11 ก.ย. 2561
180
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงานประกันสังคมและพรบ.รถ รพ.กรุงเทพจันทบุรี
09 ก.ย. 2561
241
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10
04 ก.ย. 2561
240
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital
02 ก.ย. 2561
231
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาล ปี 2561
02 ก.ย. 2561
362
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับทีมเยี่ยมผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม อุบลฯ
01 ก.ย. 2561
1219
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561
30 ส.ค. 2561
248
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมโครงการเด็กไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี
30 ส.ค. 2561
213
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อสุขภาพ Sunpasit Bike Rally 2018
29 ส.ค. 2561
224
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต(กรณีผู้ป่วยเด็ก)
23 ส.ค. 2561
287
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 7/2561
22 ส.ค. 2561
364
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการตรวจเยี่ยมประเมิน รพ.ในดวงใจ ประจำปี 2561
18 ส.ค. 2561
545
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้บริหารจากราชอาณาจักรกัมพูชา
18 ส.ค. 2561
222
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมโครงการ “อบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน”
16 ส.ค. 2561
202
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2561
07 ส.ค. 2561
222
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก
05 ส.ค. 2561
562
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการอบรม “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลังในระยะกลาง”
03 ส.ค. 2561
282
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด