รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
             วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วย นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (ด้านบริหาร) และเจ้าหน้าที่ นักกีฬา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดทั้งเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 7 โซน ซึ่งหลังพิธีเปิดได้มีกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เต้นบาสโลบ และแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 10 ปะเภท บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสามัคคีของพี่น้องชาวสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์ / ราตรี บุญชู

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด