รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะครูนักเรียนศึกษาดูงานตามโครงการ “สู่โลกกว้างทางเลือกแห่งอนาคต”
วันนี้ (2 พ.ย.61) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา นายแพทย์เกริก สุวรรณกาฬ รองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 200 คน            จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสหวิชาชีพตามโครงการ“สู่โลกกว้างทางเลือกแห่งอนาคต” เพื่อให้สัมผัสประสบการณ์ในการประกอบสหวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สภาพจริงและประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีผู้แทนอาจารย์แพทย์จากสาขาต่างๆ ร่วมแนะนำให้ความรู้ในการเตรียมตัวสู่การเรียนแพทย์พร้อมลงพื้นที่ดูการปฏิบัติจริง ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด