รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรมข้างห้องยา 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกประจำปี 2561 โดยมีนพ.พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ ประธานทีมนำทางคลินิก(PCT) อายุรกรรม กล่าวรายงาน ประเด็นการจัดรณรงค์ในปีนี้คือ "THE FAMILY AND DIABETES" "เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน" กิจกรรมมีการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้นให้กับญาติผู้ป่วยและประชาชนที่สนใจ การเสวนา"เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน" โดยทีมสหวิชาชีพได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัช นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข และผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งมีวีดิทัศน์เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนที่สนใจ) รับชม ข่าว สูติ ปัจฉาภาพ ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด