รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สระบุรี และรพ.พิจิตร
                วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ให้การกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลพิจิตร ในโอกาสเดนทางมาเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ด้านอาชีวอนามัย      อาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) ปี 2561              และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด