หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมเสวนา “ปฏิรูปการศึกษาแพทย์ศาสตร์ในศตวรรษที่21”
05 ม.ค. 2561
434
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบนโยบายการบริหารงานให้กับแพทย์
03 ม.ค. 2561
453
กลุ่มงานธนาคารเลือดฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวาระดิถีขึ้นไปใหม่ 2561
03 ม.ค. 2561
355
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันเกิดของรพ.
03 ม.ค. 2561
349
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์
29 ธ.ค. 2560
609
Sunpasit Party Night 2017 (ศักดา ยอดสิงห์)
29 ธ.ค. 2560
396
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ( Resource Sharing ) โรงพยาบาลสามพี่น้อง
29 ธ.ค. 2560
910
Sunpasit Party Night 2017 (CR.Spice Teerawut)
29 ธ.ค. 2560
423
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานศัลยกรรม
27 ธ.ค. 2560
311
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานเภสัชกรรม
22 ธ.ค. 2560
377
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานทันตกรรม
21 ธ.ค. 2560
714
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
20 ธ.ค. 2560
410
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10
20 ธ.ค. 2560
364
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการอบรม“โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชบำบัดวิกฤตในเด็กและทารกแรกเกิด ครั้งที่1”
19 ธ.ค. 2560
884
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการ TCS สัญจร ครั้งที่ 1
19 ธ.ค. 2560
337
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานสุขศึกษา
19 ธ.ค. 2560
197
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานกุมารเวชกรรม
12 ธ.ค. 2560
2139
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการระบบแผนงานบริการโรคไต
12 ธ.ค. 2560
238
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
12 ธ.ค. 2560
275
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สรุปบทเรียนจากการประชุมและแผนพัฒนาคุณภาพ”
08 ธ.ค. 2560
280
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานมหกรรมคุณภาพ ปี 2561 “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกับ HA ฉบับใหม่ ”
08 ธ.ค. 2560
638
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
08 ธ.ค. 2560
275
รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
01 ธ.ค. 2560
530
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานพยาธิกายวิภาควิทยา
30 พ.ย. 2560
257
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาพยาบาล
30 พ.ย. 2560
486
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต
29 พ.ย. 2560
287
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานอายุรกรรม
29 พ.ย. 2560
243
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานหน่วยงานศูนย์เปล
27 พ.ย. 2560
263
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอกลุ่มภารกิจด้านการเงินการคลัง
22 พ.ย. 2560
484
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2560 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารวัสดุรีไซเคิล วัดสารพัฒนึก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
14 พ.ย. 2560
573
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะผู้อบรมหลักสูตรHA:การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน
16 พ.ย. 2560
237
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
15 พ.ย. 2560
367
ไม่ระบุวันที่
315
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
11 พ.ย. 2560
258
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9
11 พ.ย. 2560
266
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยงวงษ์(เจ้าคำผง)
11 พ.ย. 2560
457
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการโลหิตวิทยาอุบลราชธานี
11 พ.ย. 2560
271
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลการพยาบาล รุ่นที่ 9
09 พ.ย. 2560
286
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลฯคนมีธรรม ครั้งที่ 9” ประจำปี 2560
08 พ.ย. 2560
454
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
07 พ.ย. 2560
208
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ประจำปี 2560
31 ต.ค. 2560
832
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมเเละความปลอดภัย
24 ต.ค. 2560
349
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีถวายองค์กฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล
24 ต.ค. 2560
302
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
24 ต.ค. 2560
252
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็ง
20 ต.ค. 2560
462
มหกรรมโฮมฮัก โฮมแฮง เบิ่งเเงง สุขภาพ
20 ต.ค. 2560
247
อบรมการให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและโรคเอ็มเอส
20 ต.ค. 2560
249
ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต
13 ต.ค. 2560
185
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ยินดีต้อนรับ ผอ.คนที่12
17 ต.ค. 2560
968
กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day) จุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ล้างมือถูกวิธี 7 ขั้นตอน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริเวณหน้าคลินิกผู้ป่
12 ต.ค. 2560
704
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด