หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมเสวนา “ปฏิรูปการศึกษาแพทย์ศาสตร์ในศตวรรษที่21”
05 ม.ค. 2561
314
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบนโยบายการบริหารงานให้กับแพทย์
03 ม.ค. 2561
359
กลุ่มงานธนาคารเลือดฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวาระดิถีขึ้นไปใหม่ 2561
03 ม.ค. 2561
279
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันเกิดของรพ.
03 ม.ค. 2561
268
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์
29 ธ.ค. 2560
304
Sunpasit Party Night 2017 (ศักดา ยอดสิงห์)
29 ธ.ค. 2560
328
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ( Resource Sharing ) โรงพยาบาลสามพี่น้อง
29 ธ.ค. 2560
412
Sunpasit Party Night 2017 (CR.Spice Teerawut)
29 ธ.ค. 2560
339
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานศัลยกรรม
27 ธ.ค. 2560
239
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานเภสัชกรรม
22 ธ.ค. 2560
305
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานทันตกรรม
21 ธ.ค. 2560
601
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
20 ธ.ค. 2560
340
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10
20 ธ.ค. 2560
261
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการอบรม“โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชบำบัดวิกฤตในเด็กและทารกแรกเกิด ครั้งที่1”
19 ธ.ค. 2560
374
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการ TCS สัญจร ครั้งที่ 1
19 ธ.ค. 2560
258
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานสุขศึกษา
19 ธ.ค. 2560
135
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานกุมารเวชกรรม
12 ธ.ค. 2560
2060
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการระบบแผนงานบริการโรคไต
12 ธ.ค. 2560
160
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
12 ธ.ค. 2560
200
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สรุปบทเรียนจากการประชุมและแผนพัฒนาคุณภาพ”
08 ธ.ค. 2560
197
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานมหกรรมคุณภาพ ปี 2561 “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกับ HA ฉบับใหม่ ”
08 ธ.ค. 2560
301
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
08 ธ.ค. 2560
204
รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
01 ธ.ค. 2560
240
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานพยาธิกายวิภาควิทยา
30 พ.ย. 2560
186
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาพยาบาล
30 พ.ย. 2560
262
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต
29 พ.ย. 2560
185
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานอายุรกรรม
29 พ.ย. 2560
168
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานหน่วยงานศูนย์เปล
27 พ.ย. 2560
195
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอกลุ่มภารกิจด้านการเงินการคลัง
22 พ.ย. 2560
220
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2560 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารวัสดุรีไซเคิล วัดสารพัฒนึก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
14 พ.ย. 2560
333
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะผู้อบรมหลักสูตรHA:การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน
16 พ.ย. 2560
149
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
15 พ.ย. 2560
289
ไม่ระบุวันที่
241
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
11 พ.ย. 2560
193
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9
11 พ.ย. 2560
184
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยงวงษ์(เจ้าคำผง)
11 พ.ย. 2560
184
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการโลหิตวิทยาอุบลราชธานี
11 พ.ย. 2560
144
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลการพยาบาล รุ่นที่ 9
09 พ.ย. 2560
145
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลฯคนมีธรรม ครั้งที่ 9” ประจำปี 2560
08 พ.ย. 2560
382
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
07 พ.ย. 2560
131
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ประจำปี 2560
31 ต.ค. 2560
621
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมเเละความปลอดภัย
24 ต.ค. 2560
279
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีถวายองค์กฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล
24 ต.ค. 2560
220
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
24 ต.ค. 2560
167
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็ง
20 ต.ค. 2560
372
มหกรรมโฮมฮัก โฮมแฮง เบิ่งเเงง สุขภาพ
20 ต.ค. 2560
177
อบรมการให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและโรคเอ็มเอส
20 ต.ค. 2560
152
ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต
13 ต.ค. 2560
113
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ยินดีต้อนรับ ผอ.คนที่12
17 ต.ค. 2560
648
กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day) จุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ล้างมือถูกวิธี 7 ขั้นตอน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริเวณหน้าคลินิกผู้ป่
12 ต.ค. 2560
368
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด