รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรม “อุบลราชธานีสะอาด รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”
วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม“อุบลราชธานีสะอาด รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม” โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการจิตอาสา        ทำความสะอาด สถานศึกษา สาธารณชุมชน ศาสนสถาน เคหะสถาน ที่อยู่อาศัยภายในชุมชน จำนวน 106 ชุมชน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดเป็นที่เรียบร้อย กำหนดให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนและกระตุ้นให้เกิดความสำนึกและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง รวมทั้งพัฒนาเป็น “จังหวัดสะอาด” กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้รับผิดชอบบริเวณชุมชนวัดสารพัฒนึก1 และชุมชน               วัดสารพัฒนึก2 ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ทิพวรรณ ขาววงษ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด