รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริการ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริการสาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 โดยมี นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข       เป็นประธานมอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 6 เรื่องคือ 1.ผลงานมะเร็งเต้านมรู้เร็วรักษาได้ 2.ผลงานการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีเขตสุขภาพที่10      3.ผลงานพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง           4.ผลงานการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงอย่างครบวงจร 5.ผลงานการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานวาร์ฟาริน(เครือข่าย Warfarin) 6.ผลงานต่อลมหายใจ:ชีวิตใหม่สู่การแก้ไขความแออัดในโรงพยาบาลและความยั่งยืนของการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านพลิกชีวิตเปลี่ยนอนาคตประเทศไทย ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ วิชิราภรณ์ สายพิมพ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด