หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2561
12 มี.ค. 2561
223
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพคนพิการทางการ
12 มี.ค. 2561
210
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
08 มี.ค. 2561
240
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ,กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล,งานห้องสมุดและงานเวชนิทัศน์
07 มี.ค. 2561
345
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
07 มี.ค. 2561
256
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายพิเศษ“ทิศทางและนโยบายสุขภาพในปัจจุบัน”
06 มี.ค. 2561
258
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบสัมฤทธิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยผ่าตัด
06 มี.ค. 2561
297
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีทำบุญส่งเสริมประเพณีทำบุญ ตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์
06 มี.ค. 2561
328
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันได้ยินโลก “World Hearing Day” ประจำปี 2561
05 มี.ค. 2561
230
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
28 ก.พ. 2561
272
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
23 ก.พ. 2561
262
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.มหาราชนครราชสีมา
23 ก.พ. 2561
606
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน(Resource Sharing)โรงพยาบาล 3พี่น้อง
22 ก.พ. 2561
253
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ “เปิดศูนย์การเรียนรู้และประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล”และ“ศูนย์สำรองเตียงและเครื่องมือแพทย์”
22 ก.พ. 2561
360
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันมะเร็งโลก 2561
21 ก.พ. 2561
290
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
21 ก.พ. 2561
226
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานศัลยกรรมเด็ก
21 ก.พ. 2561
641
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานงานห้องผ่าตัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
19 ก.พ. 2561
229
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเยี่ยมเสริมพลัง โครงการสืบสานพระราชปณิธานโครงการสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
19 ก.พ. 2561
316
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมด้วยรักและห่วงใย Happy Valentine Day 2018
19 ก.พ. 2561
431
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานศัลยกรรมตกแต่ง
14 ก.พ. 2561
491
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก
13 ก.พ. 2561
655
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Area Focus) ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร
13 ก.พ. 2561
712
สำนักงานสาธารณสุขอุบลฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ปรึกษาหารือส่งต่อการรักษาผู้ป่วยร่วมกับคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
09 ก.พ. 2561
614
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก
08 ก.พ. 2561
434
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ
06 ก.พ. 2561
512
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
02 ก.พ. 2561
386
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานกายภาพบำบัดและกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
01 ก.พ. 2561
450
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ทางการแพทย์
01 ก.พ. 2561
427
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานศัลยกรรมทรวงอก
31 ม.ค. 2561
390
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเครื่องช่วยหายใจจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
30 ม.ค. 2561
986
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการอบรมฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการแพทย์และการพยาบาลในระดับจังหวัด
29 ม.ค. 2561
359
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน “อุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”
26 ม.ค. 2561
442
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์
26 ม.ค. 2561
443
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำใส้ตรง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐
25 ม.ค. 2561
471
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Area Focus) ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
25 ม.ค. 2561
347
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานศัลยกรรมประสาท
25 ม.ค. 2561
395
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุม Cornea Refractive Sergery Thailand (CRST) สัญจร 2018
19 ม.ค. 2561
544
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานงานซักฟอก
18 ม.ค. 2561
370
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 ม.ค. 2561
362
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานโสต สอ นาสิก
17 ม.ค. 2561
328
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมตั้งโรงทาน “งานปฎิบัติธรรมอาจริยบูชา 100 ปี ชาตกาล (หลวงพ่อชา สุภัทโท)”
16 ม.ค. 2561
379
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล
16 ม.ค. 2561
454
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมปรึกษาความร่วมมือส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับ ผอ.วิทยาลัยสาธารณสุข สปป.ลาว
15 ม.ค. 2561
446
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล
15 ม.ค. 2561
325
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 ร่วมกับ มทบ.22
15 ม.ค. 2561
383
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Area Focus) ในพื้นที่ จ.ยโสธร
15 ม.ค. 2561
370
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานหน่วยยานพาหนะ บ่อบำบัด และโรงขยะ
12 ม.ค. 2561
342
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานการเงินและการบัญชี
10 ม.ค. 2561
434
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานจักษุวิทยา
10 ม.ค. 2561
359
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด