รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “พัฒนาเครือข่ายอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทศวรรษที่ 20”
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมชาติ โรงแรม       สุนีแกรนด์ฯ นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “พัฒนาเครือข่ายอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทศวรรษที่ 20 สำหรับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคลินิกโรคจากการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย,รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นางรังสิมา บำเพ็ญบุญ นายกสมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย,พญ.อรพรรณ ชัยมณี นายแพทย์ชำนาญการ รพ.นพรัตนราชธานี,ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / กลุ่มงานอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด