รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
   วันที่  7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาวาริน นายแพทย์มนต์ชัย    วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “(Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยและนำไปสู่การสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน        โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกบูธกิจกรรมโดยส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ การกล่าว         สุนทรพจน์ในหัวข้อ “ชาวอุบลไม่ทนต่อการทุจริต” โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การแสดงของภาคีเครือข่าย และการถ่ายทอดสด     พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกันทั่วประเทศ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด