รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ
              วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์                      ศรีสำอางค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ให้การกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการอบรบหลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 14 (บพ.14) จำนวน 36 คน  ในโอกาสเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ การบริหารจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุข รวมถึงระบบส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด