ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 10 อุบลราชธานี
             วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานหลักประกันเขต10 อุบลราชธานี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในนามคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วย แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการคลังและประกันสุขภาพ และเภสัชกรดนุภพ ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายในและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินงานบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายและมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายสุรพล        สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในนามประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี เป็นประธาน ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด