ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Scalp & Maxillofacial Injuly”
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Scalp & Maxillofacial Injuly” ในงานประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดโดย หน่วยประสาทศัลศาสตร์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกับชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561        ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด