ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 10/2561 และประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOPH Zero Tolerance)
                 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น 5 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล          สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ ถวายความจงรักษ์ภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต”(MOPH  Zero Tolerance) ชมภาพกิจกรรม “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” ร้องเพลงมาร์ชสรรพสิทธิ์ ชมภาพข่าวเล่าเรื่องภารกิจผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และแสดงความชื่นชมกับบุคลากรของโรงพยาบาลที่ทำความดี จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริหาร สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562” ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด