ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ชั้น 7 อาคารสนับสนุนบริการ ทางการแพทย์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ เพื่อปรึกษาหารือพิจารณาเพื่อจ่ายค่าตอบแทนP4P ในปีงบประมาณ 2562 และสรุปผลการดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทน P4P ปีงบประมาณ 2561 ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด