ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่1/2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 1/2562 และชื่นชมกับบุคลากร หน่วยงานของโรงพยาบาลฯ ที่ทำความดี จำนวน 2 รายการ คือ 1.ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ ประจำปี 2561 (ระบบการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลระบบอาคาร สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมทางการแพทย์และระบบงานสุขศึกษา จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข            2.ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่า กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผ่านการประเมินคุณภาพงานบริการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ระดับดีเยี่ยม ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด