รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานการรับรองคุณภาพ(Hospital Accreditation)
วันนี้ (8 พ.ย.61) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้การกล่าวต้อนรับข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 1            ในโอกาสศึกษาดูงานการรับรองคุณภาพ (Hospital Accreditation) จิตบริการของการทำงานและความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการ:พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด