รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC)
วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับฟังความคิดเห็นการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง     นอกเวลาราชการ(SMC) จากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด