ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประธาน CSO เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10 ออกเยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลเลิงนกทาและโรงพยาบาลกุดชุม เพื่อรับทราบถึงปัญหาในระดับพื้นที่และความต้องการสนับสนุน     จากผู้บริหารในระดับเขตสุขภาพ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ดรุณี บุ้งทอง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด