หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
25 เม.ย. 2561
173
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการปฐมนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
24 เม.ย. 2561
245
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM and KM Model)
23 เม.ย. 2561
261
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานสรงน้ำและรดน้ำขอพรชุมชนวัดสารพัฒนึก
23 เม.ย. 2561
121
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมแนวทางด้านดูแลโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขตบริการสุขภาพที่ 10
23 เม.ย. 2561
150
“มหาสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย รวมใจชาวสรรพสิทธิ์” 2561
20 เม.ย. 2561
149
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อบรมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายไต”
20 เม.ย. 2561
269
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมบุคลากร “หัวใจ ปลอดภัยไว้ก่อน”
20 เม.ย. 2561
137
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานคณะกรรมการศูนย์บริหารความเสียง RM
20 เม.ย. 2561
116
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานคณะกรรมการIC/RM
20 เม.ย. 2561
105
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานตลาดนัดความดี โครงการความดีความภาคภูมิใจ
19 เม.ย. 2561
119
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของรพ.(ENV)
18 เม.ย. 2561
123
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน เมษายน 2561
18 เม.ย. 2561
105
“มหาสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย รวมใจชาวสรรพสิทธิ์” 2561
17 เม.ย. 2561
149
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
11 เม.ย. 2561
275
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบถ้วยรางวัลแข่งขันฟุตบอล 7 คน สรรพสิทธิคัพ ปี 2561
11 เม.ย. 2561
164
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2561 สาธารณสุข จ.อุบลฯ
11 เม.ย. 2561
161
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานเวชศาสตร์บริการโลหิต
11 เม.ย. 2561
119
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแถลงข่าว“สงกรานต์อุบลเย็นชุ่มฉ่ำใจ แต่งย้อนยุค ผ้าทอไทยมาม่วนกัน”
10 เม.ย. 2561
182
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการอบรมโครงการเบาหวานชนิดที่ 1 (ชนิดพึ่งอินซูลิน) ในเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
06 เม.ย. 2561
157
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ มหาจักรีบรมราชวงศ์
06 เม.ย. 2561
132
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานงานนิติเวช
05 เม.ย. 2561
256
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
05 เม.ย. 2561
112
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02 เม.ย. 2561
150
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
01 เม.ย. 2561
133
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
01 เม.ย. 2561
120
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
01 เม.ย. 2561
121
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี
30 มี.ค. 2561
126
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลก ปีที่ 9 ครั้งที่ 75
30 มี.ค. 2561
209
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานงานห้องผ่าตัด
30 มี.ค. 2561
119
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561
30 มี.ค. 2561
132
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานศูนย์Excellence Center ด้านทารกแรกเกิด
29 มี.ค. 2561
117
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานเวชกรรม
29 มี.ค. 2561
117
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้อหินโลกประจำปี 2561
29 มี.ค. 2561
104
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมโครงการสรรพสิทธิ์สุขใจและปลอดภัยมีชีวิตชีวาทั้ง 7 ด้าน
28 มี.ค. 2561
119
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
28 มี.ค. 2561
124
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
28 มี.ค. 2561
182
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
27 มี.ค. 2561
199
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 10
26 มี.ค. 2561
124
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19
26 มี.ค. 2561
116
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี
23 มี.ค. 2561
157
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะแพทย์พยาบาลจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
23 มี.ค. 2561
127
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลครั้งที่ 3/2561
22 มี.ค. 2561
142
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
22 มี.ค. 2561
121
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค
22 มี.ค. 2561
120
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานศูนย์Excellence Center ด้านมะเร็ง
22 มี.ค. 2561
129
นำเสนอเรื่องเล่าจริยธรรมและมอบเกียรติบัตรคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
19 มี.ค. 2561
123
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชบำบัดวิกฤตในเด็กและทารกแรกเกิด
16 มี.ค. 2561
121
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานงานเคหะบริการและอาคารสถานที่
16 มี.ค. 2561
142
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมและพ.ร.บ.รถ
16 มี.ค. 2561
584
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด