รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจากโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2562 รุ่นที่ 2
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประพฤทธิ์        ธนกิจจารุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้การกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการอบรมโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ หลักสูตรเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จิตบริการของการทำงาน     และความคาดหวังของประชาชนต่อบริการ:พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด