รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะเยี่ยมสำรวจเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลีนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
        วันนี้ (12 พ.ย.61)เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารชั้น 9 อาคารสนับสนุนทางการแพทย์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล    ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติคุณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลีนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นการจัดบริการสำหรับประชาชนเพื่อลดความแออัด ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสการเข้าถึงการจัดบริการทางการแพทย์โดยแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ สำหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินในหน่วยบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด