รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาคครั้งที่ 13
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์            เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาคครั้งที่ 13 “Anesthesia Hight Risk Patient 2018”                 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตามแผนพัฒนาวิสัญญี และเกิดจากการรวมตัวของ 4 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าให้ทันต่อความรู้ใหม่ ของบุคลากรวิสัญญีวิทยา เนื่องจากปัจจุบัน วิทยากรมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านวิสัญญีวิทยา มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับผู้รับบริการด้านวิสัญญีวิทยามีปัญหาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและสถาบันการแพทย์ต่างๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านวิสัญญีวิทยา ร่วม 400 คน ข่าวสุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด