รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการกายภาพบำบัด
           วานนี้(13 พ.ย.61) ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกายภาพบำบัด นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ      รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ให้การกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการจากสภากายภาพบำบัด ในโอกาสเดินทางมาประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการกายภาพบำบัด กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561  เพื่อรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดและพัฒนามาตรฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มารับบริการ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ กลุ่มงานกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด