หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงานผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบวัดโนนมะเขือ รพ.สต.กาบินและเครือข่ายที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ไม่ระบุวันที่
160
เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงานผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ รพ.สต.ปทุมและเครือข่ายที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ไม่ระบุวันที่
172
เยี่ยมชมติดตามผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบรพ.สต.บัววัด
09 มิ.ย. 2557
178
รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก อัมพฤกษ์ อัมพาตโลก
22 พ.ค. 2557
175
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 57
30 พ.ค. 2557
172
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
24 เม.ย. 2557
184
รับคณะกรรมการประเมิน HA
02 พ.ค. 2557
179
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
15 พ.ค. 2557
164
ประชาคมชุมชนต้านภัยไข้เลือดออก
15 พ.ค. 2557
200
ร่วมประชุมทีวีดิจิตอลชุมชน
30 เม.ย. 2557
155
ร่วมตักบาตรพระ2222รูปอุบล222ปี
19 เม.ย. 2557
167
เสวนาเวทีสาธารณะ สงกรานต์ปลอดเหล้า
05 เม.ย. 2557
161
ออกรายการสื่ออุบลร่วมใจ สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า
05 เม.ย. 2557
157
ประชุมเตรียมเสวนาเวทีสาธารณะรวมพลังลดอุบัติเหตุสงกรานต์
02 เม.ย. 2557
169
ประชุมเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
18 เม.ย. 2557
158
ออกรายการ"มองรอบทิศ" ทางโทรทัศน์NBT
07 เม.ย. 3100
170
อบรมพัฒนาจิตอาสาให้บริการผู้พิการ
25 ก.พ. 2557
243
รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดกิจกรรมโครงการหนูๆบอกคนรักให้เลิกบุหรี่
18 ก.พ. 2557
573
เสวนา Green Hospital
15 ก.พ. 2557
181
รพ.ร่วมจัดงานกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี2
14 ก.พ. 2557
204
ผู้บริหารให้กำลังใจตลาดสีเขียว
12 ก.พ. 2557
218
ประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการจังหวัดอุบลปลอดบุหรี่งวดที่1
12 ก.พ. 2557
187
ประชุมเตรียมจัดงานกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี2
12 ก.พ. 2557
183
อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในชุมชนเขตเมือง
21 ม.ค. 2557
177
จิตอาสาพาเพลินประจำสัปดาห์
10 ก.พ. 2557
179
ตลาดสีเขียวห่างไกลโรค
10 ก.พ. 2557
277
กลุ่มงานสุขศึกษาสวัสดีปีใหม่กลุ่มงานต่างๆ
27 ธ.ค. 2556
180
ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
05 ธ.ค. 2556
292
ประชุมโครงการหนูๆบอกคนรักให้เลิกบุหรี่
05 ก.พ. 2557
201
เสวนาและขอบคุณทีมรณรงค์เลิกบุหรี่
31 ม.ค. 2557
181
ประชุมชมรมสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
28 ม.ค. 2557
175
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาโรงพยาบาล
20 พ.ย. 2556
429
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสมัชชาสุขภาพจ.อุบล
07 พ.ย. 2556
177
ประชุมกลุ่มงานเดือนตุลาคม56
17 ต.ค. 2556
195
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด