หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงานผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบวัดโนนมะเขือ รพ.สต.กาบินและเครือข่ายที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ไม่ระบุวันที่
87
เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงานผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ รพ.สต.ปทุมและเครือข่ายที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ไม่ระบุวันที่
87
เยี่ยมชมติดตามผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบรพ.สต.บัววัด
09 มิ.ย. 2557
96
รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก อัมพฤกษ์ อัมพาตโลก
22 พ.ค. 2557
96
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 57
30 พ.ค. 2557
98
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
24 เม.ย. 2557
90
รับคณะกรรมการประเมิน HA
02 พ.ค. 2557
96
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
15 พ.ค. 2557
89
ประชาคมชุมชนต้านภัยไข้เลือดออก
15 พ.ค. 2557
116
ร่วมประชุมทีวีดิจิตอลชุมชน
30 เม.ย. 2557
79
ร่วมตักบาตรพระ2222รูปอุบล222ปี
19 เม.ย. 2557
88
เสวนาเวทีสาธารณะ สงกรานต์ปลอดเหล้า
05 เม.ย. 2557
94
ออกรายการสื่ออุบลร่วมใจ สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า
05 เม.ย. 2557
83
ประชุมเตรียมเสวนาเวทีสาธารณะรวมพลังลดอุบัติเหตุสงกรานต์
02 เม.ย. 2557
83
ประชุมเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
18 เม.ย. 2557
80
ออกรายการ"มองรอบทิศ" ทางโทรทัศน์NBT
07 เม.ย. 3100
91
อบรมพัฒนาจิตอาสาให้บริการผู้พิการ
25 ก.พ. 2557
152
รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดกิจกรรมโครงการหนูๆบอกคนรักให้เลิกบุหรี่
18 ก.พ. 2557
164
เสวนา Green Hospital
15 ก.พ. 2557
112
รพ.ร่วมจัดงานกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี2
14 ก.พ. 2557
122
ผู้บริหารให้กำลังใจตลาดสีเขียว
12 ก.พ. 2557
95
ประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการจังหวัดอุบลปลอดบุหรี่งวดที่1
12 ก.พ. 2557
93
ประชุมเตรียมจัดงานกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี2
12 ก.พ. 2557
94
อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในชุมชนเขตเมือง
21 ม.ค. 2557
91
จิตอาสาพาเพลินประจำสัปดาห์
10 ก.พ. 2557
80
ตลาดสีเขียวห่างไกลโรค
10 ก.พ. 2557
89
กลุ่มงานสุขศึกษาสวัสดีปีใหม่กลุ่มงานต่างๆ
27 ธ.ค. 2556
97
ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
05 ธ.ค. 2556
175
ประชุมโครงการหนูๆบอกคนรักให้เลิกบุหรี่
05 ก.พ. 2557
119
เสวนาและขอบคุณทีมรณรงค์เลิกบุหรี่
31 ม.ค. 2557
87
ประชุมชมรมสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
28 ม.ค. 2557
83
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาโรงพยาบาล
20 พ.ย. 2556
264
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสมัชชาสุขภาพจ.อุบล
07 พ.ย. 2556
100
ประชุมกลุ่มงานเดือนตุลาคม56
17 ต.ค. 2556
107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด