ผู้บริหารให้กำลังใจตลาดสีเขียว
นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผอ.กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และนางยุพิน ลอยหา ภริยานพ.สสจ.อุบลราชธานี และภริยาผอ.รพ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มาจำหน่ายให้บุคลากรของรพ.อละประชาชนทั่วไป ญาติ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ซื้อไปบริโภค เพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร ตอบสนองนโยบาลโรงพยาบาลสีเขียว การดำเนินการที่ผ่านมาประมาณ 10 เดือน มีการจำหน่าย 2 วัน คือ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ผลผลิตที่นำมาจำหน่ายวันละประมาณ 200-300 กิโลกรัม มีผู้ซื้อประมาณวันละ 300 คน รวมจำหน่ายทั้งหมดประมาณ 16,000 - 24,000 กิิโลกรัม ผู้ซื้อจำนวน 3,000 คน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด