ประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสมัชชาสุขภาพจ.อุบล
วันที่ 7 พ.ย.56 นพ.ชลิต ทองประยูร ผอ.รพ.สปส.อบ. มอบหมายให้นายสูติ ปัจฉาภาพ หน.ก.สุขศึกษา เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรดำเนินการ เสนอร่างสมัชชาสุขภาพ 4 ประเด็น คือ เกษตรอินทรีย์ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การศึกษา เด็กและเยาวชน ให้กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนได้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อความครอบคลุมก่อนนำเสนอร่างในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดในวันที่ 21-22พ.ย.56 ณ มหาวิทยาลัยอุบลฯ ซึ่งจะมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่า 3000 คน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด