รับคณะกรรมการประเมิน HA
วันที่ 2 พ.ค. 57 กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเครือข่ายรพ.สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน HA ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด