ประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการจังหวัดอุบลปลอดบุหรี่งวดที่1
คณะทำงานจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาคมงดเหล้าและศูนย์นวัตกรรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี อาจารย์พี่เลี้ยงโครงการ ฯ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดอุบลปลอดบุหรี่งวดที่1 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปรึกษาแนวทางการดำเนินงานในงวดที่ 2 เพื่อเชื่อมโยงแผนงานทั้ง 5 ของโครงการและการกำหนดรูปแบบการรายงานแนวทางเดียวกันของทุกแผนงาน ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน สสจ.อุบลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด