ประชุมโครงการหนูๆบอกคนรักให้เลิกบุหรี่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กลุ่มงานสุขศึกษา คณะทำงานโครงการหนูๆบอกคนรักให้เลิกบุหรี่ มี พญ.สุวัฒนา ทองเจริญบัวงาม แพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นประธานประชุมเตรียมจัดกิจกรรมตามโครงการที่จะจัดที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาและทีมงาน บุคลากรกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก คลินิกฟ้าใสจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี บุคลากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดใต้ ตัวแทนอสม.ศูนย์ฯวัดใต้

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด