ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วันที่ 22-24 เม.ย. 2557 นายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ โรงแรมหาดทรายรีสอร์ท ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร มี ผอ.กองสุขศึกษา เปิดการประชุม

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด