เสวนาและขอบคุณทีมรณรงค์เลิกบุหรี่
วันที่ 31 มกราคม 2557 ณ บริเวณชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับคณะทำงานศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ จัดกิจกรรมเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ทำกิจกรรมการลด ละ เลิกบุหรี่ และขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมดำเนินงานในปี 2556 รวมทั้งสังสรรค์ปีใหม่ไทย จีน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากกลุ่มงานสุขศึกษา คณะกรรมการชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ คณะทำงานศูนย์อบรมฯ จำนวน 40 คน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด