อบรมพัฒนาจิตอาสาให้บริการผู้พิการ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 โรงพยาบาลอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับ กลุ่มการพยาบาล และคณะกรรมการจิตอาสาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำโดย นางอุไร เจนวิทยา ประธานจิตอาสาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพจิตอาสาของโรงพยาบาลในเรื่อง การให้บริการสำหรับผู้พิการในโรงพยาบาล ทั้งผู้พิการทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มีจิตอาสาเข้าร่วมรับการอบรมมากกว่า 80 คน ติดตามข่าวอื่นได้ทาง http://www.sunpasit.go.th/health/index.php

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด