รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก อัมพฤกษ์ อัมพาตโลก
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาลจัดกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก อัมพฤกษ์อัมพาตโลก ณ ลานกิจกรรมข้างห้องยา 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 22 พ.ค. 57

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด