ประชุมเตรียมจัดงานกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี2
นายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานกินสบายใจ ห่างไกลโรคปี 2 ร่วมกับมูลนิธิสื่อสร้างสุข โดยมีผู้เข่้าร่วมประชุมกว่า 30 คน จาก รพ.วารินชำราบ รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานพานิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ฯ โดยมีกิจกรรม นิทรรศการ การตรวจสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประชาชน การให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ โรคที่เกิดจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การเสวนา โรงพยาบาลสีเขียว การรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคผัก ผลไม้จากเกษตรอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด