ประชาคมชุมชนต้านภัยไข้เลือดออก
วันที่ 15 พ.ค. 57 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปทุมมาลัย แกนนำชุมชน จัดเวทีประชาคม ชุมชนต้านภัยไข้เลือดออก เพื่อให้ชุมชนวัดมหาวนาราม 1 และ 2 ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกในปี 2557 มี บุคลากรจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ฝ่ายสาธารณสุขเขตเมือง สสจ.อุบล ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปทุมมาลัย พระภิกษุ สามเณร แกนนำชุมชน และอสม. เข้าร่วมประชาคมกว่า 100 คน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด