รพ.ร่วมจัดงานกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี2
นพ.ชลิต ทองประยูร ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบหมายให้ นายสูติ  ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ ร่วมเสวนา และร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล "กินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี2" โดยมีมูลนิธิสื่อสร้างสุขเป็นแกนหลักในการจัดเทศกาล มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และปรชาชนให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี เจ้าของโรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชัน กล่าวต้อนรับในนามเจ้าของสถานที่ซึ่งให้ความอนุเคราะห์การจัดงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช่้จ่าย กล่าวรายงานการจัดงานโดย นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกล่าวเปิดงานโดย นายวันชัย สิทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และทำพิธีฟาดข้าวเปิดงาน ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ มอบคำประกาศอุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องของการบริโภคอาหารปลอดภัยไร้สารเคมี การขยายตลาดสีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น การส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสีเขียว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด