เสวนา Green Hospital
ในงานเทศกาล "กินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 2" นพ.ชลิต ทองประยูร ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบหมายให้ นายสูติ  ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมเสวนาในหัวข้อ "green Hospital" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องของการบริโภคอาหารปลอดภัยไร้สารเคมี นโยบายการกำหนดให้มีตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลได้มีโอกาสเข้าถึงผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ และกินพืชผักไร้สารเคมีมากขึ้น  การส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี การใช้วัตถุดิบไร้สารเคมีในการประอบอาหารสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้ป่วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และประชาชนที่เข้าไปในโรงพยาบาล การศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ ขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ และ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ซึ่งรพ.สรรพสิทธิประสงค์มีจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เริ่มดำเนินการในปี 2556-2557 ได้ประมาณ 10 เดือน จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ประมาณ 16,000 กิโลกรัม มีผู้บริโภคแวะเวียนไปซื้อมากกกว่า 10,000 ราย

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด