ตลาดสีเขียวห่างไกลโรค
กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มภารภิจด้านบริการปฐมภูมิ จัดกิจกรรมจำหน่ายผักไร้สารเคมี บริเวณลานกิจกรรม ของโรงพยาบาล เพื่อจำหน่ายผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ทั้งบุคลากรโรงพยาบาล ประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการ ญาติและผู้ป่วย โดยวันนี้จำหน่ายผักและผลไม้รวมกันปริมาณ 300 กิโลกรัม มีคนมาซื้อมากกว่า 200 คน เป็นการดำเนินการตามเจตนารมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องการให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ ภายใน 1 ทศวรรษ และโรงพยาบาลสีเขียว ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มบริโภคผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ถือเป็น อ.อาหาร หนึ่งใน 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ที่โรงพยาบาลรณรงค์ให้มีการปฏิบัติเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด