ประชุมชมรมสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
วันที่ 28 มกราคม 2557 นายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมบุคลากรกลุ่มงาน ประชุมร่วมกับชมรมสร้างเสริมสุขภาพของรพ.จัดทำแผนงานโครงการร่วมกัน ที่กลุ่มงานสุขศึกษา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคตลากรของรพ.และประชาชนทั่วไป ตามนโยบายสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพรพ. 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด