อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในชุมชนเขตเมือง
กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกันประชาคมงดเหล้าอุบลราชธานี และศูนย์นว้ตกรรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี จัดอบรมผู้นำชุมชนเขตเมืองชุมชนต้นแบบเลิกบุหรี่ ตามแผนงาน 2.3 ของโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ ผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเครือข่ายรพสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขและ งานป้องกันควบคุมโรคเทศบาลนครอุบลราชธานี อสม. พระ ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ฯ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด