ประชุมเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดประชุมแกนนำเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วันที่ 18 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมี นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย นายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานควบคุมโรค เทศบาลนครอุบลราชธานี บุคลากรจากศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บุคลากรกลุ่มงานสุขศึกษา แกนนำชุมชน อสม. เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จิตอาสา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด