รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลพร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 และระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเนอรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาภาพ งานเวชนิทัศน์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด