รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการอบรม “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลังในระยะกลาง”
นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลังในระยะกลาง” ซึ่งเป็นการอบรมทั้งเครือข่ายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 10 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในระยะกลางในโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อประมวลองค์ความรู้เพิ่มพูนทักษะในทุกมิติสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลังในระยะกลาง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันสิรินธรและวิทยากรภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับงบประมาณจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด