โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รณรงค์ใช้ถุงผ้า รับยา รักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเลิกการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำโดยนายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จึงจัดกิจกรรมรณรงค์และขอความร่วมมือผู้มารับบริการในโรงพยาบาล นำถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆมาใช้แทนถุงพลาสติกในการรับยาเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน เพราะในแต่ละปีมีการใช้ถุงพลาสติกจากการจ่ายยาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากและในหลายๆครั้ง ไม่มีการนำมา Re-use ใช้งานใหม่ จึงทำให้เกิดปัญหาขยะย่อยสลายยากที่มาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการเริ่มประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้า 2-3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลและดีเดย์กิจกรรมนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ข่าว : บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง ภาพ : อนุสรณ์ แสงแดง 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด